Nerezové průlezy IV.

Maximální tlak:

Každý průlez je určen na tlak, který bezpečně vydrží uvedený maximální tlak v tabulce. Daná hodnota maximálního tlaku byla dosažena hydraulickým testem u všech průlezů. Stěny průlezu jsou mnohem silnější než stěny nádrží, a proto jsou veškeré deformace, které se obvykle vyskytují sníženy na minimum. Tlaky uvedené v našem katalogu jsou zaručeny při teplotě -15/+100 °C.

Použité nerezové oceli:

– AISI 304
– AISI 316

Těsnění:

Všechny průlezy (Průlezy IV.) jsou standardně vybaveny těsněním z přírodní pryže. Ostatní materiály na požádání. Bohužel, není možné vyhnout se opotřebování těsnění, které je způsobeno stálým tlakem. Doporučujeme proto kontrolu těsnění při každém otevření.

Přehled jednotlivých typů v pdf

Průlezy IV