Potrubní díly (tvarovky), armatury, trubky, průlezy zakázková výroba z nerezové oceli
 

O nás

ARMAT spol. s r.o.,  – sídlo naší společností a centrální sklad se nachází na adrese Řetová 82 v Pardubické kraji. Naše společnost se zabývá převážně prodejem nerezových komponent a hutního materiálu (trubky, jekly, kolena, příruby, ventily, klapky, armatur, průlezy, manometry, průhledítka, filtry….) a zakázkovou výrobou z nerezových ocelí (převážně jakost DIN 1.4301/7,DIN 1.4404, DIN 1.4541, DIN 1.4571 a další) především pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl.

Cíle společnosti:

 • vytvářet vhodné pracovní prostředí.
 • vyrábět a dodávat výrobky vysoké jakosti, splňující požadavky a očekávání našich zákazníků.
 • spokojený zákazník je prvořadý cíl společnosti.
 • být konkurenceschopní.

Pro dosažení těchto cílů se společnost zavazuje, že:

 • řízení jakosti bude nedílnou součástí řízení vedení společnosti, které je jednoznačně zodpovědné za naplňování politiky jakosti a stanovených cílů jakosti.
 • zlepšování zavedeného procesu jakosti chápeme jako nepřetržitý a nikdy nekončící proces.
 • budeme získávat a analyzovat informace o požadavcích a očekáváních našich stávajících i potenciálních zákazníků a monitorovat spokojenost zákazníků.
 • budeme poskytovat aktivní služby stávajícím i potenciálním zákazníkům, doporučovat nejvhodnější výběr a použití našich výrobků.

Od zaměstnanců očekává vedení společnosti že:

 • se ztotožní s Politikou jakosti a aktivně se budou podílet na její realizaci a plnění cílů jakosti.
 • budou dodržovat veškeré předpisy a dokumenty systému managementu jakosti.
 • aktivně budou přistupovat k neustálému zlepšování svých činností.
 • aktivně se zapojí do vzdělávacích akcí.
 • budou dodržovat bezpečnostní pokyny, udržovat pořádek a zlepšovat pracovní prostředí na svých pracovištích.