• ARMAT spol. s.r.o.

  Kontakt:

  email: armat@armat.cz
  Otevírací doba: Po-Pá 07:00 / 15:30
  Adresa: Řetová 82, 561 41

  IČO: 60917253,
  DIČ: CZ699003888

  Obchodní oddělení

  Ing. Milota Blažková Faltusová
  nabídky, poptávky
  tel.: 465 585 258
  mob.: 602 615 309

  Kamila Singerová
  péče o Vaše objednávky
  tel.: 465 585 030
  mob.: 731 106 123

  Jindřich Adam
  vedoucí obchodního oddělení
  tel.: 465 585 258
  mob.: 725 746 526

  Jana Vašková
  péče o Vaše objednávky, doprava
  tel.: 465 585 031
  mob.: 725 456 425

  Hana Henderson
  péče o Vaše objednávky
  tel.: 465 585 031
  mob.: 720 962 644

  Denisa Senohrábková
  péče o Vaše objednávky, doprava
  tel.: 465 585 031
  mob.: 725 938 140

  Vedoucí výroby

  Vedoucí skladování

  Tomáš Blažek
  mob.: 602 122 502

  David Vološčuk DiS.
  mob.: 606 699 305

  Atesty

  Účetnictví

  Petra Mužíková
  mob.: 601 372 566

  Marie Suchá
  mob.: 731 106 121

  Vedení společnosti

  Miroslav Faltus
  jednatel
  mob.: 602 460 643
   

  Ing. Milota Blažková Faltusová
  prokura
  tel.: 465 585 258
  mob.: 602 615 309

  O společnosti:

  vítejte na stránkách společnosti ARMAT spol. s r.o. Sídlo naší společnosti, výroba a její prodejní sklad se nachází v obci Řetová, v Pardubickém kraji.

  společnost byla založena uzavřením společenské smlouvy dne 20.07.1994. Orientujeme se na dodávky nerezových armatur, trubek a na výrobu potrubních dílců z nerezových ocelí, především pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl.

  naše firma se orientuje především na kvalitu dodávek a spokojenost zákazníka.

  naše společnost je již od roku 1999 držitelem certifikátu ISO 9001.

  naše firma chápe jakost jako jeden z nástrojů pro další rozvoj společnosti a pro posílení pozice na trhu.

  jakost chápeme jako souhrn všech vlastností dodávaných výrobků a služeb, jež splní požadavky, očekávání a přání zákazníka.


  Cíle společnosti:

  vytvářet vhodné pracovní prostředí.

  vyrábět a dodávat výrobky vysoké jakosti, splňující požadavky a očekávání našich zákazníků.

  spokojený zákazník je prvořadý cíl společnosti.

  být konkurenceschopní.


  Pro dosažení těchto cílů se společnost zavazuje, že:

  řízení jakosti bude nedílnou součástí řízení vedení společnosti, které je jednoznačně zodpovědné za naplňování politiky jakosti a stanovených cílů jakosti.

  zlepšování zavedeného procesu jakosti chápeme jako nepřetržitý a nikdy nekončící proces.

  budeme získávat a analyzovat informace o požadavcích a očekáváních našich stávajících i potenciálních zákazníků a monitorovat spokojenost zákazníků.

  budeme poskytovat aktivní služby stávajícím i potenciálním zákazníkům, doporučovat nejvhodnější výběr a použití našich výrobků.


  Od zaměstnanců očekává vedení společnosti že:

  se ztotožní s Politikou jakosti a aktivně se budou podílet na její realizaci a plnění cílů jakosti.

  budou dodržovat veškeré předpisy a dokumenty systému managementu jakosti.

  aktivně budou přistupovat k neustálému zlepšování svých činností.

  aktivně se zapojí do vzdělávacích akcí.

  budou dodržovat bezpečnostní pokyny, udržovat pořádek a zlepšovat pracovní prostředí na svých pracovištích.  Foto naší společnosti:

  Nová hala

  Administrativní budova

  Sklad potrubí

  Sklad

  Broušení trubek

  Broušení
  fitinek

  Obráběcí centrum

  Stáčení plechů

  Obráběcí centrum

  Pila

  Obráběcí centrum

  Trubky

  Profily

  Trubky

Optimalizováno pro rozlišení 1024 * 768 px, IE 7. Veškeré připomínky zasílejte na armat@armat.cz.
Vyhrazujeme si právo změny bez předchozího upozornění. Copyright © 1994-2013, ARMAT spol. s r.o.