Potrubní díly (tvarovky), armatury, trubky, průlezy zakázková výroba z nerezové oceli
 

Broušení vnitřních povrchů

Povrchové broušení nerezu nastupuje tam, kde požadované drsnosti nelze dosáhnout jiným způsobem obrábění, jako například soustružením, nebo frézováním. Žádný povrch není dokonale hladký. K nedokonalostem dochází při výrobě a skladování. A právě proto jako konečná operace nastupuje broušení.  Specifikum právě u nerezu je broušení vnitřních povrchů, které jsou ve styku s různými produkty. Každý zákazník má jiné požadavky a proto se každý kus brousí ručně na požadovanou drsnost pomocí brusných materiálů.

 

  • Ra ≤ 0,8/1,6 µm  (kde vyšší drsnost je přes svár) – např u DIN 11865 zaručuje norma. U klasických tvarovek potřeba přeměřit a upravit.
  • Ra ≤ 0,25  – 0,8 µm  ( úprava dle požadavku zákazníka)
  • Ra ≤ 0,25 EP – 0,8 EP µm – (zajištujeme elektrochemické leštění v kooperaci, kde vnitřní povrch připravíme pro následující operaci)

 

Drsnost broušení je po každé operaci zkontrolován drsnoměrem.

 

 

Pokud je v požadavku zákazníka elekropolish, tak zajistíme kooperaci na samotné leštění. Samotná příprava na elektropolishing je prováděna u nás.

 

 

Pokud se výrobek pouze brousí na požadovanou drsnost, může si zákazník nadefinovat i vnější povrch. Ten může být leštěný, nebo broušený dle různých drsností.

Opět na přání zákazníka se může finální výrobek označit (rozměrem, druhem jakosti, tavbou, din, nebo jinou specifikací)

 

Výrobky které mají  Ra ≤ 0,6 µm se  standardně chrání plastovou krytkou proti poškození.